ทีมงานติวครูดอทคอม ขอระงับการอบรมเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ช่วย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้ด้วย